Renovasjon

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.

Formålet med LiBiR er å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for mottak og behandling av søppel og kloakkslam i de to kommuner i henhold til de forpliktelser som fremgår av forurensningsloven. Videre skal LiBiR samordne og utføre innsamling og transport av søppel og slam i de to kommunene.

 

Publisert
02.06.2010
Sist endret
19.07.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

kommunale virksomheter

Virksomhetens temaer