Jord- og skogbruk

MERK: Fra 1.9.2015 har Lillesand og Birkenes kommuner inngått et samarbeid som innebærer at oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner, nå er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

Dette gjelder også følgende tjenester:

- tilskuddsforvaltning av produksjonstilskudd i jordbruket
- regionalt miljøprogram (RMP)
- spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL- midler)
- nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler)
- forvaltning av skogfondssystemet. 

Videre håndteres blant annet konsesjonslovssaker, fradelingssaker iht jordloven og landbruksveisaker iht skoglov med tilhørende forskrifter. Fagavdelingen har også ansvaret for næringsutvikling knytta til landbrukseiendom og samarbeid med Innovasjon Norge.  

Publisert
03.04.2012
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker