Avdeling for byggesak

Fagleder for byggesak: Harald Øyvin Hol

Avdelingen har bl.a. ansvar for:

  • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
  • Oppfølging av kommunale vedtekter
  • Håndheve byggeforbudet og hindre ulovlig byggearbeider
  • Tilsyn og utstedelse av ferdigattester
Publisert
29.04.2011
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker