Avdeling for byggesak

Fagleder for byggesak: Harald Øyvin Hol

Avdelingen har bl.a. ansvar for:

  • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
  • Oppfølging av kommunale vedtekter
  • Håndheve byggeforbudet og hindre ulovlig byggearbeider
  • Tilsyn og utstedelse av ferdigattester
Publisert
29.04.2011
Sist endret
04.01.2018