Enhet for teknisk forvaltning

Konstituert enhetsleder: Harald Øyvin Hol
Fagleder for plan: 
Fagleder for infrastruktur: Audun Andre Larsen

Enheten har bl.a. ansvar for:

  • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
  • Oppfølging av kommunale vedtekter
  • Arealplaner, herunder reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
  • Kommuneplan og kommunedelplaner

Enheten har en egen avdelig for byggesak.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
13.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker