Renovasjon

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.

Formålet med LiBiR er å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for mottak og behandling av søppel og kloakkslam i de to kommuner i henhold til de forpliktelser som fremgår av forurensningsloven. Videre skal LiBiR samordne og utføre innsamling og transport av søppel og slam i de to kommunene.

 

Publisert
02.06.2010
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Virksomhetens temaer