Nærmiljøanlegg

Litt info om nærmiljøanlegg:
Sandvolleyballbaner, skatepark og basketballbaner

Bordtennisbord LUS Ved Lillesand nye ungdomsskole på Møglestu finnes følgende uteanlegg/nærmiljøanlegg åpent for allmenn bruk:

  • balløkke (fotball)
  • to basketballbaner
  • en sandvolleyballbane
  • bordtennisbord

Skateparken ligger ved T-krysset i Nedre Hestheia.
Her er det også en Kirkekleiva sandvolleyballbane basketballbane.

På Lillesand stadion i Holta er det foruten flere fotballbaner, løpebane m m også en ballbinge.

I Kirkekleiva like på nedsida av RV 420 (gamle E18) vest for Gitmark på Tingsaker, også kalt Gamle Travbanen, ligger et flott nærmiljøanlegg med ballbane, sandvolleyballbane, samt diverse
hinderløyper.

Ballbinge Holta                                                       Skateparken ved Hestheia

Publisert
07.02.2011
Sist endret
23.03.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker