Nærmiljøanlegg

Litt info om nærmiljøanlegg:
Sandvolleyballbaner, skatepark og basketballbaner

Bordtennisbord LUS Ved Lillesand nye ungdomsskole på Møglestu finnes følgende uteanlegg/nærmiljøanlegg åpent for allmenn bruk:

  • balløkke (fotball)
  • to basketballbaner
  • en sandvolleyballbane
  • bordtennisbord

Skateparken ligger ved T-krysset i Nedre Hestheia.
Her er det også en Kirkekleiva sandvolleyballbane basketballbane.

På Lillesand stadion i Holta er det foruten flere fotballbaner, løpebane m m også en ballbinge.

I Kirkekleiva like på nedsida av RV 420 (gamle E18) vest for Gitmark på Tingsaker, også kalt Gamle Travbanen, ligger et flott nærmiljøanlegg med ballbane, sandvolleyballbane, samt diverse
hinderløyper.

 

Ballbinge Holta                                                   Skateparken ved Hestheia

 

 

Springvannsheia er et sentrumsnært friområde med ca. 800 meter lyssatt tursti, gapahuker, grillplass, baderampe og handikaptoalett. Fra Essos-stasjonen går det trapp rett inn i turområdet. Tilrettelagt for alle.

 

Borkedalsstemmen rundt er Lillesands kanskje mest brukte turløype. Ca. 2,5 km lyssatt tursti er knyttet opp til lysløypa i Holtaområdet. Også tilrettelagt for alle.

Publisert
07.02.2011
Sist endret
05.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker