Drikkevann

Kontroll og kvalitet på vannet i Lillesand

For å være sikker på at vannet holder den kvaliteten vi ønsker, renses vannet gjennom flere trinn. Disse trinnene, eller hygieniske barrierer som de også kalles, fjerner bakterier, virus og andre mikroorganismer. Etter behandling holder drikkevannet kvaliteten som drikkevannsforskriften krever.

Vannet holder samme kvalitet helt frem til deg fordi det er tilsatt CO2 og kalk/marmor. Dette gjør vannet mer motstandsdyktig mot ytre påvirkning.  Selv om vannet er tilsatt kalk/marmor er det fortsatt bløtt vann, og du trenger for eksempel ikke bruke vaskepulver tilpasset hardt vann.

Kontroll
For å være sikker på at vannet alltid holder samme kvalitet, foretar vi mange tester av drikkevannet. Vi sjekker vannkvaliteten før rensing og rett etter rensing. Vi har også jevnlige tester av vannet rundt om på ledningsnettet. Det vi tester er blant annet lukt, smak, surhetsgrad og bakterienivå.

I Lillesand er det bløtt drikkevann

Kalsium og magnesium (hardhet)
Hardt vann skyldes hovedsakelig innholdet av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). Hardhet kan uttrykkes både som ekvivalent menge CaCo3 (mg CaCo3/l) og ekvivalent mengde Ca. (mg/l). Hardheten kan karakteriseres som følger:

Bløtt vann

0-60 mg CaCO3/l

ekvivalent med 0-24 mg Ca/l

Moderat hardt vann

61-120 mg CaCO3/l

ekvivalent med 25-48 mg Ca/l

Hardt vann

121-180 mg CaCO3/l

ekvivalent med 49-72 mg Ca/l

Svært hardt vann

> 180 mg CaCO3/l

> 72 mg Ca/l

 
Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

Publisert
17.02.2014
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker