Formålsbygg

Enheten har også ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygninger, inkl. kommunale utleieboliger.

Drift av tjenestebyggene omfatter renhold, vaktmestertjenester, energi, vann og avløp, avfall, vakt og sikring, etc.

Enheten ivaretar kommunens eiendomsverdier ved rasjonell drift og verdibevarende vedlikehold.

Publisert
15.06.2010
Sist endret
09.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker