Enhet for teknisk drift

Enhetsleder: Odd Steindal

Enheten ivaretar bl.a. drift av:

  • vei, park og idrett
  • skjærgårdstjenesten
  • småbåthavn, gjestehavn og trafikkhavn
  • vann og avløp
  • idrettsanlegg
  • kommunale bygg
Publisert
14.06.2010
Sist endret
09.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker