Enhet for teknisk drift

Enhetsleder: Odd Steindal

Enheten ivaretar bl.a. drift av:

  • vei, park og idrett
  • skjærgårdstjenesten
  • småbåthavn, gjestehavn og trafikkhavn
  • vann og avløp
  • idrettsanlegg
  • kommunale bygg
Publisert
14.06.2010
Sist endret
09.01.2018