Brannvesen

Gjennom det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet er det etablert et felles brannvesen i Kristiansandsregionen. 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) dekker et areal på til sammen 1.891 km2 og har ansvaret for 121.214 innbyggere. 

 

Publisert
20.06.2010
Sist endret
18.06.2013

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker