Brannvesen

Gjennom det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet er det etablert et felles brannvesen i Kristiansandsregionen. 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) dekker et areal på til sammen 1.891 km2 og har ansvaret for 121.214 innbyggere. 

 

Publisert
20.06.2010
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker