Brannvesen

Gjennom det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet er det etablert et felles brannvesen i Kristiansandsregionen. 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) dekker et areal på til sammen 1.891 km2 og har ansvaret for 121.214 innbyggere. 

 

Publisert
20.06.2010
Sist endret
04.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker