Tekniske tjenester

Kommunalsjef teknisk Trude JakobsenLeder for Sektor for tekniske tjenester: kommunalsjef  Trude Jakobsen 

Sektor for tekniske tjenester består av følgende enheter:
- Enhet for teknisk drift
- Enhet for teknisk forvaltning
- Enhet for teknisk prosjekt

 (Se menyen til venstre for mer informasjon.)

 

MERK: Lillesand og Birkenes kommuner har inngått et samarbeid som innebærer at oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner, nå er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og ivaretar henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. 

Informasjon om tjenestene og aktuelle skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

Publisert
02.06.2010
Sist endret
09.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker