Tekniske tjenester

Kommunalsjef teknisk Trude JakobsenLeder for Sektor for tekniske tjenester: kommunalsjef  Trude Jakobsen 

Sektor for tekniske tjenester består av følgende enheter:
- Enhet for bygg og eiendomsforvaltning
- Enhet for vann, avløp og renovasjon (VAr)
- Enhet for plan, byggesak og oppmåling
- Enhet for miljø, drift og samferdsel

 (Se menyen til venstre for mer informasjon.)

 

MERK: Lillesand og Birkenes kommuner har inngått et samarbeid som innebærer at oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner, nå er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og ivaretar henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. 

Informasjon om tjenestene og aktuelle skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

Publisert
02.06.2010
Sist endret
01.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker