Pedagogisk psykologisk tjeneste

Leder: Brith Salo

Avdelingen for pedagogisk psykologisk tjeneste har ansvar for:

  • Sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det
  • Kompetanseutvikling av personale og foreldre
  • Organisasjonsutvikling i skole og barnehage
  • Direkte hjelp til barn, unge og foreldre

Se til venstre under Tjenester:
Der finner aktuelle tjenester og skjema.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: PP-tjenesten, Postboks 23, 4791 Lillesand
Telefon: 37261500
Besøksadresse (fra 10.12.2015): Lillesand rådhus (1. etg. inngang Kommunetorget), Østregt. 2, 4790 L.                                                           

Publisert
14.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker