Barnehager

I Lillesand kommune er barnehagetjenesten en del av Sektor for skoler og barnehager.

Kontaktperson: rådgiver Lene Egeberg

I Lillesand er det samordnet opptak for alle barnehagene i Lillesand. Søknad om barnehageplass sendes elektronisk. Skjema og beskrivelse finner du i boksen "Tjenester" i høyremenyen . Velg Barnehageplass. For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med kommunetorget. Søknadsfrist 1. mars.

Oversikt over barnehagene:
Under finner du oversikt over alle barnehagene i Lillesand samt grunnleggende informasjon om hver barnehage. Du kan klikke deg videre til de barnehagene som har egne nettsider for mer informasjon.

Velg opptakskrets: Høvåg eller Lillesand sentrum                  
K = drevet av kommunen
P = privat drevet

Barnehagene i Høvåg

 Barnehager - ordinære

 Eier 

 Åpningstider   

 Alder

 Plasser

 Beliggenhet

 Telefon

Framsyn barnehage

 K

07.15 - 16.45

 1-5

 45

Ringveien 3, 4770 Høvåg

 37274196

Høvåg barnehage

 P

07.00 - 16.45

 1-5

 24

Herreds-huset

 37274814

 Tripp -Trapp - Tresko

 

 P

 07:15 - 16:45

 1-5

 25

Høvåg sentrum

(Høvåg bedehus)  

 94059944

Barnehagene i Lillesand sentrum

Barnehager -

ordinære

Eier

Åpent  

Alder

Plasser

Beliggenhet

Telefon

Avigo

P

07.00 - 16.30

1-5

70

Tingsaker

45394759

Bergstø (1

P

07.30 - 16.30

1-5

30

Bergstø

37271445

Blåbæråsen

K

07.15 - 16.45

1-5

72

Kroksteinåsen

37261575

Borketun

K

07.15 - 16.45

1-5

68

Tunveien

90807275

Espira Sangereidåsen barnehage P  
  Sangereidåsen  

Læringsverkstedet Kaldvell barnehage

 07.00 - 17.00

 1-5

 72

 Vestre Kaldvell

37071554

97996710 

Møglestu

P

06.45 - 17.15

1-5

68

Møglestu

37272915

Prestholt

K

07.15 - 16.45

1-5

54

Prestholt/ Holta

37261681

Veslekollen 

barnehage(2)

P

07.00-16.45

1-5 34 Justøy 40083355

Villa Snøringsmoen
(2)

P

07.00 - 16.30

1-5

54

Lofthus

40083355

Familiebarnehager
Furulunden P 07.30-16.15 1-5 10 Furulunden 99169085
Kaldvild Åpen Barnehage 3) P Torsdager kl 9-15 0-5 30 Kaldvel 91348869
  1. Andelsbarnehage.  Søknadsskjema: Andel i Berstø barnehage
  2. Montessoribarnehage
  3. Åpen barnehage skiller seg fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme i barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson. Virksomheten er basert på at de som følger barna er en del av bemanningen og at de aktivt tar del i alt det daglige arbeidet.

(For mer informasjon se tjenestebeskrivelsen Barnehageplass i menyen til høyre)

Publisert
14.06.2010
Sist endret
28.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker