Informasjonsreglementet

Lillesand kommune har samlet ulike sider ved åpenhet i vår kommunale forvaltning, i ett reglement.

Informasjonsreglementet/ Felles reglement for åpenhet, innsyn og informasjon for Lillesand kommune ble vedtatt av bystyret 19.10.05. (BS-119/05).

 

 

Publisert
18.08.2010
Sist endret
21.07.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker