HR

Organisasjonssjef Britt Hellem er ansvarlig for Avdeling for HR

Avdelingens hovedansvar er:

  • gi grunnlag for helhetlig styring til administrativ og politisk ledelse innen HR området 
  • videreutvikle en god og helsefremmende arbeidsgiverpolitikk som et virkemiddel for å beholde arbeidstakere og rekruttere nye
  • videreutvikle kommunens kvalitetssystem med rutinebeskrivelser, risikovurdering og avvikshåndtering innen HMS og arbeidsrett
Publisert
09.06.2010
Sist endret
28.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker