Kommunetorget

Fagleder for kommunetorget: Brit Lammenes

Avdeling for kommunetorget har som førstelinje bl.a. ansvar for å sikre at publikum får best mulig informasjon, råd og veiledning. Kommunetorget er sentralt plassert i 1. etasje i inngangspartiet på rådhuset.

Publisert
11.09.2013
Sist endret
28.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker