IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner

Avdelingsleder Andreas Brovig

Avdelingens hovedansvar er:

  • drift og utvikling av Birkenes og Lillesand kommuners sentrale IT-løsninger, som server-, nettverksinfrastruktur og telefoni *
  • å utvikle interne og eksterne IT-tjenester i tråd med kommunenes digitaliseringsstrategier
  • å ivareta internkontroll og kvalitetssikring på IT-området, herunder IT-sikkerhet
  • håndtering av brukerstøtte for IT-systemer, klienter og infrastruktur *
  • prosjektledelse knyttet til IT-systemer og anskaffelser
  • system- og lisensforvaltning
  • ansvar for Lillesand kommunes samlede lisensbudsjett
  • ansvar for Lillesand kommunes investeringsbudsjett
Publisert
16.01.2018
Sist endret
04.04.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker