Arkiv

Fagleder for Avdeling for arkiv: Astrid Fosseli

Avdelingens hovedansvar er:

  • at arkivverdig materiale oppbevares og behandles i henhold til lovverket og på en slik måte at tilgjengeligheten sikres
  • å skape og sikre rutiner og kompetanse for god flyt i saksbehandlingen
  • veiledning og tilsyn for samtlige av kommunens arkiver

 

Publisert
11.09.2013
Sist endret
08.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker