Administrative fellesfunksjoner

Stabssjef Britt Hellem

Organisasjonssjef Britt Hellem

Organisasjonssjef er leder for Administrative fellesfunksjoner.

Administrative fellesfunksjoner utfører sektorovergripende oppgaver som enhetene er avhengige av for å fungere. Dette dreier seg eksempelvis om tjenester knyttet til IT, arkiv, informasjon, internkontroll, HR, HMS, etc. Kommunetorget er også en del av Administrative fellesfunksjoner.     

(For mer informasjon se i menyen til venstre)

Publisert
09.11.2012
Sist endret
28.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker