Rådmannen

Rådmann Jan Henning Windegaard

Rådmannen i Lillesand Jan Henning WindegaardRådmannen er kommuneadministrasjonens øverste leder. Rådmannen er underlagt bystyret og er samtidig de kommuneansattes øverste sjef. Rådmannen skal sikre at organisasjonen utvikler seg kontinuerlig for å yte gode tjenester til innbyggerne og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk. Rådmannen har også ansvaret for at alle saker er forsvarlig saksbehandlet før de løftes over i det politiske systemet.

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, kommunalsjef helse og kultur, kommunalsjef skole og barnehage, kommunalsjef tekniske tjenester, stabssjef og økonomisjef.

Rådmannen er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen, og fungerer i nært samspill med ordfører som er leder for formannskapet og bystyret.

Publisert
02.06.2010
Sist endret
14.04.2014

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Relaterte artikler