Rådmannen

Rådmann Guri Ulltveit-Moe

Rådmann Guri Ulltveit-MoeRådmannen er kommuneadministrasjonens øverste leder. Rådmannen er underlagt bystyret og er samtidig de kommuneansattes øverste sjef. Rådmannen skal sikre at organisasjonen utvikler seg kontinuerlig for å yte gode tjenester til innbyggerne og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk. Rådmannen har også ansvaret for at alle saker er forsvarlig saksbehandlet før de løftes over i det politiske systemet.

Rådmannens lederteam består av rådmannen, kommunalsjef helse og kultur, kommunalsjef skole og barnehage, kommunalsjef tekniske tjenester, organisasjonssjef og økonomisjef.

Rådmannen er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen, og fungerer i nært samspill med ordfører som er leder for formannskapet og bystyret.

Publisert
02.06.2010
Sist endret
10.01.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Relaterte artikler