Helsestasjonen

Avdelingsleder: Minna Catarina Fagge

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse samt forebygge sykdom hos barn, ungdom og deres familier.
Målgruppe for tjenestene er barn, unge og familier fra 0-20 år.

Under helsestasjonen finner du:

  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom (se i venstremenyen for mer informasjon)
  • Jordmortjeneste
  • Flyktninghelsetjeneste

Helsestasjonene er lokalisert i:

Veksthuset, Storgata 1B, 3.etg. (telefon: 37 26 15 80)

Høvåg skole, 4770 Høvåg (telefon: 37 26 15 00)

Se under "Tjenester" til høyre for mer informasjon.

Publisert
09.06.2010
Sist endret
22.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker