Ergo- og fysioterapi

Avdelingsleder og fysioterapeut: Gro Berit Haatveit

Til avdelingen er det tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeuter og hjelpemiddeltekniker.

En kan få kontakt med avdelingen både pr. telefon (37 26 15 00), pr. brev eller via andre tjenester i kommunen. De ansatte i avdelingen er mye ute på oppdrag, så den beste løsningen er å sende et henvisningsskjema (se i kolonnen til høyre under Tjenester). Dette gir opplysningene som avdelingen trenger for videre håndtering.

Besøksadresse: 1. etasje i Storgata 1 B, 4790 Lillesand
Postadresse: Avdeling for ergo- og fysioterapi, Pb. 23, 4791 Lillesand

Mål og ansvarområder:
-
Helsefremmende – og forebyggende arbeid
- Rehabilitering og habilitering
- Hjemmebesøk/boligvurdering/tilrettelegging
- Vurdere/testing av funksjonsnivå
- Behandling, råd og veiledning
- Vurdering av hjelpemiddelbehov, formidle, hente og bringe
- Kommunalt hjelpemiddellager

Publisert
18.12.2012
Sist endret
14.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker