Psykisk helse og rus

Enhetsleder: Ingeborg Blekastad

Hvem er vi:
Enheten er bredt tverrfaglig sammensatt av ulik kompetanse innen psykisk helse og rus. Enheten består av et rusteam og et psykisk helseteam, Dagsen, Avdeling for bofelleskap og Avdeling for bo- og aktivitetstilbud.

Målgruppe:
Mennesker med psykiske lidelser/ mennesker med rusproblematikk.

Hovedmål:
Enhet for psykisk helse og rus gir individuelt tilpasset bistand til rett tid.

Hvilke tjenester tilbyr vi:

  • Individuell veiledning/ rådgivning
  • Koordinering/samarbeid med andre instanser
  • Diverse mestringskurs i samarbeid med Frisklivssentralen. Deriblant KiD (kurs i depresjonsmestring), KiB (kurs i mestring av belastning), Sinnemestringskurs og kurs i Livsmestring
  • Dagsen - arbeidstrening

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter:

  • Henvisning fra fastlege
  • Søke selv via søknadsskjema eller hente søknadsskjema på Kommunetorget eller Helsehuset
  • Ta kontakt ved oppmøte, eller via tlf. nummer: 91715570

Besøksadresse:
Helsehuset, Storgata 1 B, 4790 Lillesand 

Postadresse:
Lillesand kommune, v/ Enhet for psykisk helse og rus, Postboks 23, 4791 L.

Publisert
11.09.2013
Sist endret
25.04.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker