Omsorg sentrum

Enhet for omsorg sentrum er den største enheten i Sektor for helse og kultur. Enheten har som hovedmål å gi gode tjenester til brukerne på riktig omsorgsnivå, og å opprettholde et godt arbeidsmiljø som igjen bidrar til et høyt faglig nivå på tjenestene.

Enhetsleder: Geir Gabrielsen

Enhet for omsorg sentrum omfatter:

- Avdeling for Lillesand bo og aktivitetssenter (herunder langtid, korttid, nattevakt og vaskeri) (Dovreveien 7)
Avdelingsleder: Rita Bjørlykke.

- Avdeling for hjemmetjeneste og og rehabilitering (herunder dagsenter, trygghetsavdeling, sykepleierklinikk og budtjeneste) (Dovreveien 7)
Avdelingsleder: Geir Odmar Heldal.

- Lillesand alders- og sjømannshjem (Brentemogata, 4790 L.)  

Omsorgstjenesten ivaretar:
- Hjemmehjelp
- Dag- og aktivitetstilbud
- Døgnbasert hjemmesykepleie
- Transportordning for funksjonshemmede
- Korttids-, rehabiliterings- og avlastningstilbud i sykehjem
- Langtidsopphold i institusjon
- Omsorgboliger

Her finner du kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold, vedtatt i bystyresak 075/17

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker tjenester.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
16.08.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

kommunale virksomheter