Terje Sødal. Foto: Lillesand kommune.
Terje Sødal. Foto: Lillesand kommune.

"Lillesands historie"

Prosjektet Lillesands historie startet opp i 2007 og er et samarbeid mellom Lillesand kommune og Lillesands Sparebank.

BYGDEBOKPROSJEKTET -  “LILLESANDS HISTORIE”

Prosjektet Lillesands historie startet opp i 2007 og er et samarbeid mellom Lillesand kommune og Lillesands Sparebank. Det er et todelt prosjekt:

Gårds- og slektshistorie for Høvåg og Vestre Moland. 
Disse var inntil 1962 egne kommuner som da ble slått sammen med Lillesand kommune. Historiker og amanuensis ved UIA Terje Sødal er engasjert som forfatter i halv stilling. Det kommer til å bli 4 bind for Høvåg og 4 bind for Vestre Moland. Det er vanskelig å si når prosjektet vil være i mål, det avhenger av ressurstilgangen. Det er kommunen som finansierer gårds- og slektshistorien. 

Totalhistorisk analyse for Lillesand for perioden 1800-2000
Dette blir en bredt anlagt by- eller kulturhistorie for hele Lillesand kommune. Dekan og professor ved UIA Berit Eide Johnsen er engasjert som forfatter. Lillesands Sparebank finansierer denne. 

Organisering
Prosjektgruppa består av følgende medlemmer:  Tor Audun Danielsen (leder) og Erik Adler Hellenes, begge oppnevnt av bystyret; John Gustav Johansen fra Vestre Moland og Lillesand historielag, Øystein Nilssen fra Høvåg museums- og historielag, Bergliot Øie Johansen, Berit Eide Johnsen, Roald Hermansen og Kåre Syvertsen, medarbeidere; og Terje Sødal, forfatter. Sekretær og administrativt ansvarlig er enhetsleder Magne Haugen.

I tillegg er det en styringsgruppe som består av ordfører, banksjef og leder av prosjektgruppa.

Alle som har innspill til prosjektet kan kontakte:
enhetsleder Magne Haugen, tlf 99 22 42 83/ magne.haugen@lillesand.kommune.no

Se for øvrig prosjektets hjemmeside: lillesandshistorie.no

Publisert
16.08.2010
Sist endret
01.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker