Vennskapskommuner

Lillesand kommune har inngått samarbeidsavtale med vennskapskommuner i Danmark, Finland og Sverige. Hensikten er å kunne dele erfaringer og inspirere hverandre innenfor forskjellige temaer.

Link til kommunenes hjemmeside finner du i venstremeny.

Publisert
22.09.2010
Sist endret
07.11.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker