For våre samarbeidpartnere

Nivå 0 Trinn 1 - Undring oppstår

Refleksjon

Med undring menes en observasjon eller hendelse som bidrar til at du undrer deg over om barn og unges helse, trivsel eller livssituasjon er god nok.

Undringen og uroen fører til behov for å undersøke hvordan barn og unges livssituasjon er. Det er ikke alltid like lett å sette ord på uroen fordi signalene kan være diffuse og vanskelige å tyde.

Tiltak

Del uroen din med din nærmeste leder og avgjør hvem som skal ta ansvar for å konkretisere undringen.

Ved mistanke om vold eller overgrep – kontakt alltid barneverntjenesten.

Publisert
03.12.2018
Sist endret
03.12.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no