Om kommunen

Lillesand by vokste fram som strandsted på 1600-tallet med handel og sjøfart. På slutten av 1800-tallet hadde byen vår en betydelig seilskutedrift og en rekke skipsbyggerier. Fra å ha vært et lite samfunn med 30 innbyggere på 1600-tallet, så har Lillesand utviklet seg til en attraktiv og pulserende sommerby og moderne helårskommune. Vi har i dag ca. 11 000 innbyggere og har hatt en sammenhengende befolkningsvekst siden 1956.

Sørlandsbyene Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand ligger tett, og med en ny firefelts motorvei, er avstandene blitt enda mindre. Vi er sentralt plassert i en region med felles bo- og arbeidsmarked og over 120.000 innbyggere. Kommunen vår har en unik beliggenhet. Ikke bare ligger kommunen i et område med flest soltimer; i tillegg er vi fantastisk plassert med nærhet til sjøen. Lillesand er en kystkommune og har en skjærgård som er noe av det vakreste man kan oppleve på sørlandskysten.   

Fakta om kommunen
Antall innbyggere ca. 11.065
Antall fritidseiendommer over 1700
Bosatt tettbygd 67 %
Totalt areal 190 km2
Samlet strandlinje 450 km

(For mer informasjon se menyen til venstre.)

Publisert
14.06.2010
Sist endret
01.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker