Lillesand Vekst

Næringforeningen Lillesand Vekst er et samarbeid mellom Lillesand kommune og næringsdrivende i Lillesand. Formålet er å drive næringsutvikling i kommunen.

Lillesand Vekst skal bidra til næringsutvikling innen handel, håndverk, industri, turisme, servicenæringene, og øvrige lokale næringer. Lillesand Vekst har spesielt fokus på følgende satsningsområder:

Næringsarbeid i kommunen:
Bidra til planmessig tilrettelegging av rammebetingelser og strategisk næringsarbeid i tett samarbeid med det lokale næringsliv. 

Bedriftssamarbeid:
Prosjekter og samarbeid for å løse konkrete utfordringer for enkeltbedrifter og grupper av bedrifter innen handel, håndverk, reiseliv og annen lokal virkomhet.

Etablering og nyskapning:
Hjelp og veiledning til gründere og etablerte bedrifter som ønsker å en lokalisering i Lillesand.

På nettsiden www.lillesandvekst.no kan du lese mer om Lillesand Vekst og registrere din bedrift som medlem.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
19.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Tjenestebeskrivelser

Nyttige lenker