Næring

Lillesand kommune og næringsutvikling

En samlet næring i Lillesand omsetter for nærmere 1 mrd. kroner årlig. Av disse tilskrives nærmere 300 millioner å komme fra turistrelaterte aktiviteter innen handel, håndverk og reiselivsnæringen selv.

Mål i kommuneplanen legger premissene for kommunens arbeid med næringsutvikling.

Lillesand kommune skal medvirke til fremvekst av et variert og bærekraftig næringsliv ved å:

  • Medvirke til kompetansebygging, alliansebygging og utvikling av nettverk i næringslivet
  • Gjøre Lillesand kjent som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet.

Kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet har endret seg fra tilrettelegging av arealer og tilskudd, til større vekt på planmessig tilrettelegging av rammebetingelser og strategisk næringsarbeid i samarbeid med det lokale næringsliv. 

Publisert
02.06.2010
Sist endret
05.11.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker