Næring

Lillesand kommune og næringsutvikling

En samlet næring i Lillesand omsetter for nærmere 1 mrd. kroner årlig. Av disse tilskrives nærmere 300 millioner å komme fra turistrelaterte aktiviteter innen handel, håndverk og reiselivsnæringen selv.

Mål i kommuneplanen legger premissene for kommunens arbeid med næringsutvikling.

Lillesand kommune skal medvirke til fremvekst av et variert og bærekraftig næringsliv ved å:

  • Medvirke til kompetansebygging, alliansebygging og utvikling av nettverk i næringslivet
  • Gjøre Lillesand kjent som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet.

Kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet har endret seg fra tilrettelegging av arealer og tilskudd, til større vekt på planmessig tilrettelegging av rammebetingelser og strategisk næringsarbeid i samarbeid med det lokale næringsliv. 

Publisert
02.06.2010
Sist endret
05.11.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker