Kart

Kartløsning for Lillesand

KOMMUNEKART

Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårdsnummer (gbr) og bruksnummer (bnr) og stedsnavn. Her får du også mulighet til å bestille situasjonskart og naboliste til søknader. Skriv inn gårds og bruksnummer, trykk deretter "bestill kart" - meny på høyresiden kommer fram. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på pc.

 

KARTBESTILLING

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.

 

SE EIENDOM

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom, kan du få mere informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Publisert
28.06.2010
Sist endret
17.03.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker