Kart

Kartløsning for Lillesand

KOMMUNEKART

Kommunekart er beregnet for publikum. Dette inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder over kommunen. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser- gårds- og bruks nummer eller stedsnavn. Her får du mulighet til å bestille situasjonskart til søknader. Du har også mulighet til å bestille nabovarsel gjennom e-torget til Norkart

KARTBESTILLING

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.
Digitale plandata bestilles direkte fra kommunenes geodataavdeling, som er lokalisert på Birkeland tlf 37 28 15 00.
Her brukes løsning til Ambita.
Digitale plandata bestilles direkte fra kommunens geodataavdeling ved Terje.elseth@Birkenes.kommune.no

SE EIENDOM

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom, kan du få mere informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Publisert
28.06.2010
Sist endret
25.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker