Oversiktbilde folkehelse Lillesand kommune

Kommunene skal hvert fjerde år ha utarbeidet en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen, og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal danne grunnlag for drøfting av kommunens folkehelseutfordringer som igjen bør inngå i planstrategien.

Oversiktsbildet folkehelse Lillesand kommune ble behandlet i bystyret september 2015, og peker på følgende hovedutfordringsområder for kommunen:

  • Demografi: Lillesand kommune vil få betydelig vekst i aldersgruppen 6-79 år og 80+.
  • Unge uføre: Lillesand kommune har et høyt antall unge uføre i alderen 18-44 år, tallet er høyere enn landet forøvrig.
  • Psykisk helse: Det foreligger tall som kan tyde på at kommunen bør fokuserer på å fremme psykisk helse.
  • Lav score på enkelte skolerelaterte indikatorer: Dette gjelder indikatorene trivsel, mobbing, lesing og frafall. (Bildet har bedret seg etter at tallene ble agt frem i oversiktsbildet for 2015)
Publisert
05.09.2016
Sist endret
05.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker