Folkehelseloven

Lillesand kommune arbeider strukturert etter folkehelseloven, som forplikter kommunen til å arbeide mer systematisk og kunnskapsbasert med folkehelse etter følgende modell:

1) Kommunen skal ha ndøvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (§ 5).

2) En drøfting av utfordringene skal inngå som grunnlag for planstrategi (§ 6).

3) Kommunen skal fastsette mål og stratgeier for folkehelsearbeidet i kommunale planer (§ 6).

4) Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak, med alle de virkemilder kommuen har (§§ 7 og 4)

Modellen kan også fremstilles slik:

Visualisering av modell for folkehelsearbeid i henhold til folkehelseloven

 

Publisert
05.09.2016
Sist endret
05.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker