SINNEMESTRING

Kurs i sinnemestring for fedre

Sinnemestring ut fra Brøsetmodellen er endel av regjeringens handlingsplaner fra 2008 som ønsker å fokusere på hjelp til kvinner og menn som har sinne og voldsproblematikk i sine nære relasjoner.

Terapien består først av 3 individuelle timer, som både er en kartlegging av problemet, og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta. 

Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi. Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig da en også kjenner igjen problematikken og lærer av andres erfaringer.

Det starter opp nytt kurs i sinnemestring for menn

Oppstart: 7. februar 2017

Påmelding og informasjon: Tore Hansen 48009158

Publisert
28.09.2016
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker