MORILD

Gruppe for barn i familier med belastninger

Det kan være vanskelig å være barn i en familie hvor mor, far, søsken eller andre i familien strever. Det kan gjelde utfordringer med fysisk /psykisk helse, rusproblemer, skilsmisse eller andre opplevelser barn har eller har hatt hjemme.

10 gruppesamlinger samtaler og aktiviteter i samarbeid med Familiesenteret.

Kurset er gratis.

kontakt ved ønske om informasjon:

 Tlf. 94133949 (Hverdager 09.00-14.00)

Mer informasjon finner du her. Du kan også  stille spørsmål anonymt og få svar: www.morild.org

Følg frisklivssentralen også på facebook: www.facebook.com/FLSLillesand

Publisert
21.08.2015
Sist endret
26.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker