KOLS

Har du KOLS, eller lurer på om du har KOLS?

Mål med kurset:

  • få økt kunnskap om KOLS
  • få økt kunnskap om hvordan forebygge forverring
  • få økt mestrings av sykdommen
  • møte andre i samme situasjon

Faglige innlegg av helsepersonell og brukere med kunnskap om og erfaring med KOLS.

Pårørende er velkommen til å delta. Kursavgift kr. 250. Enkel servering og kursmateriell inngår i prisen. Det trengs ikke henvisning fra lege for å delta på kursene.

Kursinfo:

Fire samlinger på 2,5 timer hver.

Oppstart høst 2017

For påmelding og nærmere opplysninger, kontakt Lillesand kommune, Frisklivssentralen 94 13 39 49.

Publisert
13.10.2015
Sist endret
26.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker