FRISK START

Gruppetreningstilbud for foreldre og småbarn (6 uker - 10 måneder) ledet av fysioterapeut. Fokus på samspill og trening sammen med barnet

Oppstart: Tirsdag 11. september 2018. kl 12-13 i tingsalen

Varighet: 12 uker.

Deltakeravgift: 350 kr

Påmeldingsfrist: innen 04.09.18, Maks 15 deltakere

Informasjon og påmelding: Myriam Bauer, kommunefysioterapeut 

902 30 044. Se også på Facebook Frisklivssentralen Lillesand.

 

 

Publisert
20.06.2018
Sist endret
08.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker