FRISKLIVSRESEPT

Et tilbud til deg som ønsker å endre på livsstilen din men som ikke får det til på egenhånd. En frisklivsresept kan derfor være en god start på et mer aktivt og dermed bedre liv!

Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette!

En frisklivsresept går over 12 uker med en kominasjon av trening og faglig undervisning 

Aktivitet
Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i grupper, både utendørs og innendørs 

Undervisning
Vi har tro på en helhetlig tilnærming til livsstilsendring. Derfor består en frisklivsresept også av livsstilsundervisning i gruppe parallelt med treningen. Vi tar opp temaer som:

  • Endring                                                           
  • Motivasjon
  • Fysisk aktivitet og bevegelse
  • Kosthold
  • Psykisk helse
  • Søvn
  • Smerte

Undervisningen blir holdt av fysioterapeuter, sykepleier og psykolog

Pris
For 12 uker med trening og undervisning betaler du kr 300,-

Oppstart
Tirsdag 6. mars kl 9:00

Tirsdager: Undervisning og trening 9:00-11:00 (Tingsalen)                              Torsdager: Trening utendørs 9:00-10:00

Noe for deg?

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i jobb eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Du kan selv ta kontakt med oss for påmelding og trenger ikke henvisning, men du kan også gå via din fastlege og få en henvining. I forkant av kurset inviterer vi deg til en samtale før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.

For påmelding og/eller informasjon ta kontakt med frisklivssentralen                tlf: 94133949

Kostholdsundervnisningen er basert på de nasjonale anbefalingene for ernæring

Vil følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse

Publisert
21.08.2015
Sist endret
20.06.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker