BALANSE I HVERDAGEN

Dårlig balanse? Har du falt, eller er redd for å falle?

Balanse i hverdagen er et styrke og balansekurs med treninger 2 ganger i uken over 12 uker. Ledes av fysioterapeut

Målgruppe: Hjemmeboende voksne/eldre

Når: Mandager og torsdager 10:30-11:30 i Tingsalen

Oppstart: 25. februar 2019

Pris: 300 kr


For påmelding og nærmere opplysning
Ring: 94 13 39 49 – Følg oss på Facebook

Ingen av frisklivssentralens tilbud krever henvisning fra lege.

Publisert
21.08.2015
Sist endret
15.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker