Hva er Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi har tiltak innenfor fysisk aktivitet, kostholdkurs og røykeslutt. Vi arrangerer læring og mestringskurs innenfor depresjon, belastninger, diabetes type 2 og Kols. Vi arrangerer også kurs innenfor sinnemestring og for barn som bor i belastede hjem.

Vi ønsker å være en pådriver for å fremme god folkehelse og forebygge sykdom, skape livskvalitet og gode liv for innbyggerne i Lillesand kommune.

 

HVEM KAN DELTA PÅ FRISKLIVSSENTRALEN?

  • Du som står i fare for å utvikle, eller har utviklet livsstilssykdom.
  • Du som har behov for hjelp til å mestre helseutfordringer og/eller endre levevaner.

for å komme i kontakt med frisklivssentralen:

Tlf. 94133949 (Hverdager 09.00-14.00)

Lillesand kommune, Helsehuset, Storgt. 1B,4791 Lillesand

 

Publisert
21.08.2015
Sist endret
26.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker