Mørke gater - Strandgata og Østregate

Gatebelysningen i Strandgata og Østregate er midlertidig ute av drift som følge av kabelfeil.

Istandsetting vil kreve oppgraving av deler av gatene og er planlagt utført høsten 2017.

Publisert
18.04.2017
Sist endret
18.04.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker