Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke støtteordninger for frivillige lag og foreninger.

Lillesand kommune deler hvert år ut kulturmidler, og administrerer den lokale søknadsprosessen til spillemidler og andre statlige og fylkeskommunale midler.

De viktigste tilskuddsordningene:

Andre støtteordninger:

  • Ungdomsrådets frie midler. Lillesand ungdomsråd (LUR) deler hvert år ut midler til tiltak som kommer barn og unge i Lillesand til gode.
  • Tilskudd til trossamfunn

Se tjenestebeskrivelser i høyremeny.

Kommunen bidrar med veiledning og informasjon om alle disse ordningene samt private tilskuddsordninger, legater, m m. Ta kontakt med kulturkontoret.

Publisert
30.05.2011
Sist endret
29.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker