Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke støtteordninger for frivillige lag og foreninger.

Lillesand kommune deler hvert år ut kulturmidler, og administrerer den lokale søknadsprosessen til spillemidler og andre statlige og fylkeskommunale midler.

De viktigste tilskuddsordningene:

Andre støtteordninger:

  • Ungdomsrådets frie midler. Lillesand ungdomsråd (LUR) deler hvert år ut midler til tiltak som kommer barn og unge i Lillesand til gode.
  • Tilskudd til trossamfunn

Se tjenestebeskrivelser i høyremeny.

Kommunen bidrar med veiledning og informasjon om alle disse ordningene samt private tilskuddsordninger, legater, m m. Ta kontakt med kulturkontoret.

Publisert
30.05.2011
Sist endret
29.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker