Lofthusmonumentet

Bondeføreren Kristian Lofthus fra Lillesand (1750-1797) er hedret i form av dette bymonumentet, som ble avduket av tidligere statsminister Kåre Willoch 22. juni 2002 i forbindelse med Sørlandet i 100-markeringen.

LofthusmonumentetMonumentet er laget av billedhoggeren Gunn Harbitz og plassert på Lillesands tusenårssted Havnetomta. Det har tittelen To like, og i følge kunstneren symboliserer monumentet det brutte livsløpet som ble Lofthus sin skjebne (han døde på Akershus festning 47 år gammel), samt den maktbalansen som det bør være mellom de som styrer og allmuen i samfunnet.

Monumentet har inskripsjonen:
“Til minne om Kristian Lofthus (1750-1797) og den frihetsbevegelsen han sto i spissen for”.

Informasjonsfolder om Kristian Lofthus.

Publisert
22.11.2010
Sist endret
22.11.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker