På E18

Multiconsult vant i 2008 konkurransen om å utforme Lillesands nye byport med sitt forslag "Micro-Macro".

Resultatet stod ferdig ved åpningen av nye E18 i 2009. Skulpturene av ei sjøstjerne og en kråkebolle skal ønske veifarende velkommen til Lillesand ved Gaupemyr, øst for byen.

Kråkebolle

Kråkebollen 
Materialbruken i skulpturen er limtre og tau, med referanser til seglskuter og håndverkstradisjoner langs kysten. 
Nedfelte armaturer sender lys opp i bollen. Om natten vil lyset farge kråkebollen blå-fiolett.

 


SjøstjerneSjøstjerna
Materialbruken er den samme som for kråkebollen. Stjerna belyses fra ytterkant av armene inn mot kroppen. Det gir et varmt lys som farger stjerna rød-gul i nattemørket.

 

 

Statens vegvesen Region Sør valgte forslaget fra Multiconsult etter anbefaling fra egen jury.

Kort oppsummering av juryens vurdering av forslaget:
Løsningens enkelhet og de vakkert utformede skulpturene er forslagets styrke. Den skulpturelle utformingen vil kunne bli et godt blikkfang i avkjøringen til Lillesand. Symbolbruken er ikke unik for Lillesand, men den har en god kystidentitet.

Juryen har bestått av:

  • Arne Thommasen, ordfører i Lillesand kommune
  • Solveig Solbakken, Lillesand kommune
  • Tone Telnes, Norske Landskapsarkitekters Forening (leder av juryen)
  • Linda Voreland, Agder kunstnersenter
  • Kari Huvestad, landskapsarkitekt i Statens vegvesen Region Sør, OPS E18 Grimstad/Kristiansand
Publisert
17.11.2010
Sist endret
09.12.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker