Edvarda av Nina Sundbye

Skulpturen Edvarda er laget av kunstneren Nina Sundbye.

Edvarda er en av figurene i Pan av Knut Hamsun, og skulpturen ble produsert i anledning 150-årsmarkeringen av Knut Hamsuns fødsel i 2009.

Den hadde stått på lager i Grimstad i tre år da en komite tok initiativet til å få den kjøpt og plassert i Lillesand. Komiteen bestod av Paul Flaa, Berit Eide Johnsen, Brynjulv Rosenberg, Bjørn Egil Hansen og Jan-Petter Balavoine.

Med hjelp av kunstnerisk konsulent Arve Rønning ble det bestemt at den skulle stå på Emil Knudsens plass. Edvarda ble avduket 17. august 2012 av daværende kulturminister Anniken Huitfeldt.

 

Publisert
09.02.2015
Sist endret
09.02.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker