Senter for eldre

Middelskolen - Senter for eldre

Senter for eldre i Lillesand

  • Et samarbeide mellom 18 lag/foreninger/menighet og Lillesand kommune.
  • Senteret ligger i sentrum og har adresse Storgt. 1. 

Program for høst -vinter og vårmånedene

DagKlokkeslettHva
Mandager Kl. 09.00 - 10.00 Trim for menn
Mandager Kl. 19.00 - 21.00 Leikekurs
Tirsdager Kl. 11.00 - 12.00 Øvelse seniordans
Onsdager Kl. 10.30 - 11.00 Fellestrim kvinner/menn
Onsdager Kl. 11.00 - 12.30 Eldretreff med bingo og god servering
Vertskap: Lag/foreninger
Torsdager Kl. 09.00 - 10.00 Trim for menn
Fredager Kl. 11.00 - 12.30 Menighetens fredagstreff med allsang, variert program og god servering
Lørdager Kl. 11.00 - 13.00 "Åpent hus"  med servering
  • Kr. 20,- for all servering inkl.kaffe.
  • Senteret er sommerlukket deler av juli og august.
  • I tillegg til vårt program innbyr lag/foreninger til aktuelle foredrag/kåserier osv. (Se dagspressen)
  • Sentereret arrangerer en del dagsturer og flere hyggelige formiddager i byens kino, samt datakurs for eldre.
  • I vinterhalvåret-nov.-des.-jan.-febr.-mars kan man ringe drosjene for å bli hentet. For kr. 15,- blir man hentet i hele kommunen til treffene i senteret.

Lillesand Seniordans

Senter for eldre er også støttespiller for Lillesand Seniordans.
På grunn av plassmangel har de sine kvelder på:
Lillesand BO-og Aktivitetssenter, Dovreveien.
Kl. 18.30 - 20.30

For ytterligere opplysninger ring senterets leder:

Odd Johannessen på tlf. 90 86 37 62

Publisert
14.09.2010
Sist endret
04.04.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker