Fritidstilbud

Fritid er den delen av døgnet da man ikke er på skole, arbeid eller utfører andre pålagte oppgaver. Det er viktig å fylle deler av fritiden med lystbetonte aktiviteter som kan gi oss glede, utvikling, engasjement og gjerne også sosialt fellesskap.

I menyen til venstre finner du mer tips om fritidsaktiviteter.

Publisert
30.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker