Fritidstilbud

Fritid er den delen av døgnet da man ikke er på skole, arbeid eller utfører andre pålagte oppgaver. Det er viktig å fylle deler av fritiden med lystbetonte aktiviteter som kan gi oss glede, utvikling, engasjement og gjerne også sosialt fellesskap.

I menyen til venstre finner du mer tips om fritidsaktiviteter.

Publisert
30.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker