Fritidstilbud

Fritid er den delen av døgnet da man ikke er på skole, arbeid eller utfører andre pålagte oppgaver. Det er viktig å fylle deler av fritiden med lystbetonte aktiviteter som kan gi oss glede, utvikling, engasjement og gjerne også sosialt fellesskap.

I menyen til venstre finner du mer tips om fritidsaktiviteter.

Publisert
30.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker