Informasjonsmøte om planlagt fornying av navigasjonsinstallasjoner

Dato:
19. august
Tidspunkt:
15:00 - 00:00
Sted:
Bystyresalen, Rådhuset
Beskrivelse:

Kystverket holder på å utarbeide et forslag til oppgradering og fornying av navigasjonsinstallasjoner på strekningen Kristiansand – Risør.
Kystverket vil gjerne informere og drøfte dette med dere i kommunen som representerer brukere av sjøen og inviterer derfor til et informasjonsmøte.

Publisert
13.08.2019
Sist endret
13.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker