Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

mandag 26. august

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Møterom Justøya, Rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset

onsdag 28. august

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

torsdag 29. august

kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset

mandag 2. september

kl 09:00
Bystyresalen, Rådhuset

tirsdag 3. september

kl 14:00
Møterom kantina, rådhuset
kl 14:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 4. september

kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 16. oktober

kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

tirsdag 22. oktober

kl 09:00
Møterom kantina, rådhuset
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker