Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

onsdag 28. juni

kl 17:00
I Rådhuskantina

tirsdag 29. august

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter

onsdag 30. august

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen

torsdag 31. august

kl 17:00
Rådhuskantina

mandag 4. september

kl 14:00
Bystyresalen

onsdag 6. september

kl 16:00
Bystyresalen

onsdag 13. september

kl 17:00
Bystyresalen

tirsdag 3. oktober

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter

onsdag 4. oktober

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker