Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

mandag 4. juni

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:00
3. etasje, Rådhuset

tirsdag 5. juni

kl 14:00
Møterom kantina, Rådhuset

onsdag 6. juni

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen

torsdag 7. juni

kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset

tirsdag 12. juni

kl 14:00
Bystyresalen

onsdag 13. juni

kl 09:00
Bystyresalen
kl 18:00
Bystyresalen, Lillesand rådhus

onsdag 20. juni

kl 17:00
Bystyresalen

tirsdag 26. juni

kl 14:00
Bystyresalen
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker