Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

mandag 3. juni

kl 09:00
Møterom kantina, rådhuset
kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Møterom Justøya, Rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset

onsdag 5. juni

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

torsdag 6. juni

kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset

tirsdag 11. juni

kl 14:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 12. juni

kl 09:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 19. juni

kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

mandag 26. august

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Møterom Justøya, Rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset

onsdag 28. august

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

torsdag 29. august

kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker