Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

mandag 19. november

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Bystyresalen

onsdag 21. november

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen

torsdag 22. november

kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset

tirsdag 27. november

kl 14:00
Bystyresalen

onsdag 28. november

kl 09:00
Bystyresalen

tirsdag 4. desember

kl 14:00
Møterom kantina, Rådhuset

onsdag 5. desember

kl 17:00
Bystyresalen

onsdag 12. desember

kl 14:00
Bystyresalen
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker