Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

tirsdag 17. september

mandag 23. september

kl 14:00
Møterom Justøya, Rådhuset

onsdag 25. september

kl 16:00
Ordførerens kontor, Rådhuset
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 16. oktober

kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

tirsdag 22. oktober

kl 09:00
Møterom kantina, rådhuset

mandag 28. oktober

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Møterom Justøya, Rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

tirsdag 29. oktober

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 14:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 30. oktober

kl 09:00
Bystyresalen, Rådhuset

onsdag 6. november

kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset

mandag 18. november

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
kl 15:30
Møterom Justøya, Rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, rådhuset
kl 17:00
Møterom kantina, Rådhuset
kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker