Åpne møter

Bystyresalen i gamle det rådhuset har, på grunn av brannkrav, maksimalt plass til 150 personer. Under møter vil det også omfatte folkevalgte, administrasjon og media. Overstiges maksimumstallet, må vi dessverre avvise dem som da kommer.

tirsdag 2. mai

kl 13:00
kl 14:00
Bystyresalen

onsdag 3. mai

kl 16:00
Bystyresalen

onsdag 10. mai

kl 17:00
Bystyresalen

tirsdag 6. juni

kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter

onsdag 7. juni

kl 08:00
Ordførerens kontor
kl 17:00
Bystyresalen

torsdag 8. juni

kl 17:00
Rådhuskantina

mandag 12. juni

kl 14:00
Bystyresalen

onsdag 14. juni

kl 16:00
Bystyresalen

onsdag 21. juni

kl 17:00
Bystyresalen
Publisert
11.08.2009
Sist endret
29.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker